Zawada, domowa elektrownia PV o mocy łącznej 5,5 kWDomowa elektrownia PV o mocy łącznej 5,5 kW.

Adres: Gorenice, 32-327 Gorenice

 

 

Z lekkim poślizgiem dotarły do nas zdjęcia z naszego montażu w Zawadzie Wink. Piękna, dachowa instalacja o mocy łącznej 5,5 kW. Moduły zamontowaliśmy na konstrukcji przeznaczonej do montażu na dachach płaskich. Szczególną uwagę należało zwrócić na zachowanie odpowiednich odległości między rzędami modułów, by się wzajemnie nie zacieniały. Odbiłoby się to negatywnie na pracy całej elektrowni i jej uzyskach. Specjalne śruby z uszczelkami zabezpieczają dach przed przeciekami. Była to jedna z instalacji ,którą realizowaliśmy w programie "Prosument". 

  

 

 

 

Scroll to top