"Eko Chrzanolandia" w Libiążu we współpracy z "LGD Partnerstwo Na Jurze"

 

"Eko Chrzanolandia" w SP nr.3  im. Stanisława Barana "Bolka"

Adres: Libiąż

 

03 czerwca  2013 r. w Szkole Podstawowej nr. 3 w Libiążu  na zaproszenie "LGD Partnerstwo Na Jurze" z Chrzanowa "Zielona Planeta" przeprowadziła warsztaty w ramach projektu "Eko Chrzanolandia". Bardzo dziękujemy za zaproszenie, a za opis zajęć niech posłuży nam artykuł zaczerpnięty ze strony internetowej LGD ( www.partnerstwonajurze.pl )

 

"Warsztaty nt. Odnawialnych źródeł energii

W dniach 3 i 5 maja 2013 roku LGD „Partnerstwo na Jurze” zorganizowało w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini warsztaty nt. „Odnawialnych źródeł energii”, które przeprowadził Pan Bogdan Bębenek z chrzanowskiej firmy „Zielona Planeta”. W warsztatach uczestniczyło łącznie 150 uczniów.

Dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest „czysta energia”, jakie są jej zalety i skąd ją pozyskujemy. Młodzi uczestnicy warsztatów zapoznali się ze sposobami wykorzystania energii słońca, wiatru, wody oraz tej ukrytej we wnętrzu naszej planety.

Motywem przewodnim zajęć była jednak energia słoneczna i to jej poświęcono najwięcej czasu.

Prowadzący objaśnił dzieciom, że z czystej energii słonecznej można produkować za pomocą modułów fotowoltaicznych - czystą energię elektryczną np. do zasilania żarówek oraz dzięki kolektorom słonecznym - czyste ciepło - energię cieplną w postaci np. ciepłej wody.

Uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w eksperymencie, który pomógł im zrozumieć dlaczego w instalacjach solarnych wykorzystuje się glikol, a nie zwykłą wodę. Badając temperatury zamarzania obydwu cieczy wykazali, że temperatura zamarzania glikolu jest o wiele niższa niż temperatura zamarzania wody. Dzięki temu nawet w zimie przy dużych mrozach kolektory słoneczne działają bez zarzutu.

Ze szczególną uwagą spotkała się część praktyczna prezentacji, gdzie oprócz doświadczeń uczestnicy mieli okazję obejrzeć z bliska kolektory słoneczne oraz moduł fotowoltaiczny.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło zagadnienie produkcji prądu za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Przykłady takich instalacji uczniowie mogą zobaczyć już w praktycznym zastosowaniu w swoim najbliższym otoczeniu. Zaledwie kilkaset metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe, na których firma „Zielona Planeta” zainstalowała moduły fotowoltaiczne. Dzięki nim przystanki są zasilane prądem elektrycznym pozyskanym z czystej i darmowej energii słonecznej.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” składa podziękowania dla pana Bogdana Bębenka za edukowanie oraz budzenie świadomości potrzeby ekologicznego myślenia wśród dzieci."

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top