W Gminie Trzebinia uruchomiono program dopłat

Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze ( np. kolektory słoneczne ) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3/d mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na zakup i montaż tych urządzeń.

Dopłaty przeznaczone są dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Decyduje kolejność zgłoszeń !!!! Dofinansowanie z Gminy można łączyć z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


STRONA WWW ZIELONA PLANETA - 22.12.2012

Już ruszyła nasza strona www! Zapraszamy do czerpania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.  

Strona 23 z 23

Scroll to top