Nabór wniosków banków w ramach programu priorytetowego "Prosument

Nabór wniosków banków w ramach programu priorytetowego "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki" został wydłużony.W związku z wystąpieniem Związku Banków Polskich, w dniu 03.09.2015 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie w latach 2015-2016 KREDYTÓW bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 2b) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 30.09.2015 r.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Dopuszcza się składanie wniosków przez grupy banków (np.: konsorcja, zrzeszenia).

Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Kwota środków na udostępnienie z przeznaczeniem na zawieranie w latach 2015-2016 umów kredytu wraz z dotacją wskazana we wnioskach nie może być niższa od 5 mln zł i wyższa od 40 mln zł.

Przypomnijmy, że w pierwszym naborze dla banków został wyłoniony jedynie BOŚ Bank. Ta sytuacja ma ulec zmianie po rozstrzygnięciu drugiego naboru.

Źródło: NFOŚiGW


Więcej artykułów…

  1. Świadectwo autoryzacji De Dietrich
  2. NASZA REALIZACJA - Zator, ul. Chrzanowska
  3. NASZA REALIZACJA - Chełmek, ul. Piastowska
  4. NASZA REALIZACJA - Olkusz, ul. Zacisze
  5. NASZA REALIZACJA - Tychy, ul. Zielona
Scroll to top